Mühendis-Müyendis-Müyendiz-MÜHENDİZ

Eski Osmanlıda mühendis manasına gelse de günümüzde kimi insanların genellikle “mühendiz” olarak telaffuz şeklidir.

Halk dilinde mühendis kelimesini “müyendis“ ve “müyendiz“ olarak da söylenmektedir.